Vi kan skjære komplekse deler med 5 akser fra 0 - 45 grader. Aksebevegelser kompenserer for vannstrålens koning, slik at man kan få meget nøyaktige vinkler. Automatiske høydemålere gjør oss i stand til å følge kurver på plater som for eksempel er valset.

Fordelen med vannskjæring er bl.a. at man unngår strukterendring i skjæreflaten på materialet. Skjæringen endrer ikke materialets egenskaper, og etterlater seg en fin flate som krever lite etterarbeid. Vannskjæring sørger for god materialutnyttelse og minimalt med etterarbeid slik at kostnadene holdes lave.

Les mer
Vi bokstavelig talt skjærer igjennom!Jan Wilhelmsen