Dynatec Sponsfond

Dynatec er en aktør som tar samfunnsansvar lokalt, spesielt innen skole og utdanning. Nå oppretter vi Dynatec Sponsfond, et sponsor fond hvor lokale aktører innen idrett og kultur kan søke om sponsormidler.

Vi får daglig henvendelser fra personer, lag og foreninger om vi kan bidra med midler. For å gjøre dette mest mulig rettferdig velger vi nå å sette en tidsfrist for å søke slik at alle har mulighet til å kunne få midler fremfor “førstemann til mølla” prinsippet.

Vi har ikke de store summene og har ikke mulighet til å dekke store byggeprosjekter eller lignende, men vi ønsker å hjelpe mange med litt. Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre situasjonen og gi muligheter. Dette er et fond som vi håper vil gi mange barn og voksne mulighet til å dyrke idrett og kulturopplevelser. Innenfor de rammene vi har satt for sponsing, velger vi ut noen, men må dessverre si nei til mange. Dynatec støtter ikke russebusser, private reiser eller andre aktiviteter som vi ikke ønsker å identifisere oss med.

Fakta om DYNATEC SPONSFOND
Hvor ofte utdeles fondsmidlene: En gang i året.

Hvordan søke: Send inn mail til: rune.holter@dynatec.no. Papirsøknader som leveres personlig i resepsjonen blir behandlet på lik linje som e-mail.

Søknadsfrist: 1.mars.

Svar på søknad: Informasjon om hvem som har mottatt midler, blir lagt ut på vår webside og facebookside senest en måned etter at søknadsfristen er gått ut. Mottagere av midler mottar direkte svar fra oss.

Innholdet i søknaden: Vi må vite formål for søknaden og begrunnelse for hvorfor akkurat du/dere skal motta bidrag fra fondet.

For å behandle søknaden om sponsormidler, vil vi samle inn følgende personopplysninger om den som sender inn søknaden: navn, telefonnummer og e-post. Disse opplysningene vil kun bli benyttet av Dynatec AS for å behandle søknaden og vil bli slettet når søknaden er behandlet. Vi vil ikke gi noen tredjeparter tilgang til opplysningene om deg. Papirsøknader levert personlig vil bli makulert.

Hvis du har noen spørsmål om dine personopplysninger eller dine rettigheter knyttet til vår behandling av disse, kan du kontakte Rune Holter på rune.holter@dynatec.no.

Les mer
Med litt hjelp kan man nå sine målRune Holter
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Rune Holter
rune.holter@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :