Den høye innovasjonsgraden Anritsu har både på software og tekniske løsninger gjør at produktene anses som vinnere i et krevende produktsegment.

Oppnå høyere stabilitet og sensitivitet med Anritsu X-ray Inspection System. Systemet detekterer et stort antall fremmedlegemer i pakkede og upakkede produkter. Det er også mulig å finne fremmedlegemer i aluminiumpakkede produkter. I tillegg avdekker et formgjenkjenningsprogram produkter med mangler. Alle modellene er HACCP-kompatible. Enkel tilgang for rengjøring med avtagbare dekkslinger, motorer, bånd og akslinger. Kan leveres i IP66.

KD74XXAW/BW/ADW – standard modell
Med KD74XXAW/BW/ADW inspeksjonssystem kan fremmedlegemer detekteres i pakkede produkter. Dette er en standard modell som kan kjøre et variert utvalg av produkter og som kan bruke forskjellige spenninger for gjennomtregning. Den er også relativt kompakt med sine 800 mm i lengden.

KD74XXACW
KD7405ACW / KD7416ACW brukes for deteksjon av lette produkter som ikke kan kjøres gjennom blygardiner. Apparatet er noe lenger en standard apparatet.

KD74XXABW
KD7405ABW/KD7416ABW benyttes til å detektere fremmedlegemer i bulk produkter, slik som fisk, kjøtt osv.

KD7447AW
Brukes for deteksjon av store esker, den har en deteksjonsbredde på 690 mm og deteksjonshøyde på 250 mm.

KD748XAW
Nyutviklet røntgenapparat som kan settes på en inline productflow av flytende produkt, det være seg kjøtt, sauser, osv. Røret leveres i 2” (50,8 mm).

Les mer