Produksjon av karbonfiber støpeformer til CUBE droner med stor løfteevne gjøres hos Dynatec SMV

Vi har lang erfaring med utvikling, montering og testing av prototype og spesialmaskiner. Ofte er dette på oppdrag for kunde.

Våre kunder spenner fra bakeri og næringsmiddelindustri til prosess, legemiddel og offshore applikasjoner. Vi jobber gjerne sammen med kundene og har fokus på å forstå problemstillingen og identifisere hvor risikoelementene i den aktuelle applikasjonen ligger. En vanlig tilnærming for oss er å starte nye utviklingsløp med å bygge testutstyr som ligger direkte der risikoen i løsningen er størst for så å bygge systemet rundt etter at risikoelementene er avklart og løst. Vår erfaring er at både utviklingstiden og kostnadene blir lavere hvis man har mulighet til å starte fysiske tester tidlig og høste erfaringer som så kan brukes i videre designarbeid.

Les mer
Vår erfaring er at både utviklingstiden og kostnadene blir lavere hvis man har mulighet til å starte fysiske tester tidlig og høste erfaringer som så kan brukes i videre designarbeid.Jan Wilhelmsen