En eske reises med robot og en pidestall ved hjelp av vakuum. Hele 56 sugekopper og 16 servomotorer sørger for at dette blir gjort.

Da Glava skulle automatisere selskapets håndtering av himlingsplater kom vi raskt på banen. Med våre vyer om å gjerne dra oppgavene litt lenger enn forventet, gikk vi til verket med krum hals. Her sto nemlig utfordringene i kø. Og Dynatec simpelthen elsker slike køer!

I Europa eier St. Gobain alle glassullfabrikkene. Bortsett fra i Norge, hvor Glava eier mesteparten av seg selv, og produserer glassull på lisens. Den største konkurrenten her til lands er dermed Rockwool, men de produserer som navnet tilsier – steinull.

SPENNENDE OPPGAVER
Himlingsplater er komprimert glassull, altså akkurat den samme glassullen som vi har som isolasjon i veggen, men den er sammenpresset og pålimt en overflate på hver side.
– Før Dynatec utviklet den nye linjen, satt det fire mann ved en bane og pakket himlingene. Et viktig, men et statisk arbeid med stor arbeidsslitasje. En del skade på produktene var heller ikke til å unngå ved manuell håndtering, forteller Prosjektingeniør Bjørn Lindholm hos Glava.
Oppgavene den nye robotlinjen skulle utføre var nøye forhåndsdefinert. Løsningen derimot, ble utviklet underveis. Ikke alt, men en del.
– Det kan kanskje høres ut som en veldig enkel arbeidssyklus – at himlinger som kommer ut av en herdeovn skal pakkes i esker, og legges på pall. Men det dukker alltid opp problemstillinger som må løses underveis. Slike ting gjør oppgaven bare enda mer spennende, mener Bent Håkonsen og Arild Norum, henholdsvis serviceingeniør og konstruktør hos Dynatec.

KNIRKEFRITT ROBOT-SAMARBEID
Håkonsen og Norum er begge en viktig del av laget som har stått for utviklingen av robot-trioen, og har også ansvaret for at de til enhver tid virker som det skal.
– Når platen kommer ut av herdeovnen er malingen helt fersk og kun støvtørr og må derfor håndteres ytterst forsiktig for ikke å lage merker, forteller Håkonsen.
Platene skal så legges i eske, så her må det også en eskereiser til.
– En eske reises med robot og en pidestall ved hjelp av vakuum. Hele 56 sugekopper og 16 servomotorer sørger for at dette blir gjort.
Hele veien er det viktig med skånsom håndtering. Både esker og produkter er følsomme for røff behandling og får lett skader, forklarer den blide konstruktøren.
Det er mange operasjoner som skal utføres, og samarbeidet mellom de tre robotene går knirkefritt. Hver robot har flere ulike arbeidsoppgaver.
Før platene stables og plasseres i esken må annenhver vendes.
– Himlingene ligger mot hverandre, altså maling mot maling. Videre sørger stableren for riktig antall i hver eske, forteller Håkonsen.

VISION-SYN
I utviklingen av neste operasjon møtte de dyktige fagfolkene hos Dynatec på den aller største utfordringen. Eskene og platene er like store – det er altså ikke plass til noe gripeverktøy på sidene ned i esken…
– I tillegg til at det ikke er plass til gripeverktøy, ble vakuumet i esken når platestabelen skulle puttes nedi enda en ny problemstilling. Åpen bunn – med understøtte, såkalt pidestall, løste begge utfordringene. Når stabelen er vel plassert i esken, lukker så den samme pidestallen bunnen etter seg, før esken blir levert videre for lukking – og deretter videre igjen til palletering, forklarer Håkonsen.
Et vision-syn bestemmer hvilken oppgave som står for tur – om roboten eksempelvis skal være eskereiser, eller palleterer.
Linjen er utviklet for å kunne håndtere seks av Glava sine produkter.
Med den nye robotlinjen på plass har Glava mulighet til å doble produksjon av himlingsplater.
– Det er klart at denne automatiseringen vil gi oss et godt fortrinn i konkurransen, sier Lindholm.

INGEN MISTER JOBBEN
I fabrikken der glassullen produseres går det i fem skift, mens det i konfeksjonsavdelingen der himlingene håndteres, går i to.
– HMS-effekten ved mindre slitasje på ansatte med automatisering og effektivisering er et vinn-vinn-prosjekt uansett – både rent menneskelig og økonomisk. Det gjelder selvsagt hele selskapet totalt sett, påpeker Lindholm. – Men ingen hos oss har mistet jobben sin. Glava sier rett og slett ikke opp folk! presiserer han.
Glava kan med selskapets rundt 400 ansatte glede seg over å kunne feire sin 80 årsdag til høsten.
– Utviklingen har vært stor i årenes løp, men robot-trioen fra Dynatec er vel det hittil mest avanserte teknologisk sett. Det skal bli spennende å se hva som blir neste steg i utviklingen, avslutter salgsingeniør Bjørn Lindholm, tydelig fornøyd.

Les mer
HMS-effekten ved mindre slitasje på ansatte med automatisering og effektivisering er et vinn-vinn-prosjekt uansettBjørn Lindholm, Prosjektingeniør Glava AS
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Josef Filtvedt
Josef.filtvedt@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :