I Dynatec har støtten til utdanning og kommende ingeniører alltid stått sterkt. Dynatec har lang tradisjon med skoleoppgaver til flere forskjellige universiteter og høyskoler. Det er flere ansatte i Dynatec i dag som har kommet opp gjennom dette samarbeidet. 

I år var ikke intet unntak og 8 studenter fra OsloMet har siden januar jobbet intensivt med sin Bachelor i maskiningeniør.  

Oppgaven i år dreide seg om et spennende tema. Kan vi bruke programmering i detaljkonstruksjonen på etablerte produkter for å kutte engineering kostnader og korte ned leveringstider. 

Studentene ble delt i 2 grupper på 4 personer. Hver sin gruppe fikk et fokusområde hver, henholdsvis Pick&Place robotcelle og Dynatec hygienebaner. 

Studentene brukte iLogic i Autodesk Inventor for å parametrisere opp modellene etter Dynatec sine egne designregler. Studentene måtte bruke sine kunnskaper fra maskiningeniørfaget, samt lære seg koding i VB.net. 

Resultatet av oppgaven var imponerende og konklusjonen var at engineering- og leveringstider ble vesentlig redusert på denne typen produkter. Det var meget lærerikt både for Dynatec og studenter. 

«Oppgaven har latt oss fordype oss i en del av konstruksjonsfaget vi tidligere hadde lite kjennskap til. Alle deltakere sitter igjen med verdifull erfaring og kunnskap. Både med tanke på produktutviklingen som ligger i bunn, samt overføringen til en parametrisk modell.
Dynatec har gjennom hele prosjektet vært tilgjengelig og gitt gode tilbakemeldinger. Vi er svært takknemlig for deres engasjement i oppgaven», sier Viktor Borgen, prosjektleder for en av studentgruppene. 

Vi takker studentene for et flott samarbeid de siste 6 månedene!

 

 

Les mer
Dynatec har gjennom hele prosjektet vært tilgjengelig og gitt gode tilbakemeldinger. Vi er svært takknemlig for deres engasjement i oppgaven.Viktor Borgen, prosjektleder for en av studentgruppene
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kim Erik Schaanning
kim.Schaanning@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :

Kim Erik Schaanning

+47 48 02 06 28

kim.Schaanning@dynatec.no

Salgsingeniør