Fra Høyre til Venstre: Terje Sjåvik, Økonomidirektør Norsk Kylling, Håvard Staverløkk, Prosjektansvarlig Norsk Kylling, Tore Enes, Salgsingeniør Dynatec, Kim Erik Schaanning, Salgsingeniør Dynatec, Are Denstad, Innkjøp og Logistikksjef Norsk Kylling og Johan Magnor Hansen, Prosjektleder Rambøll

Norsk Kylling skal bygge fremtidens kyllingfabrikk i Orkanger. Fabrikken vil være banebrytende innen energibruk og bærekraft.

Dynatec AS er en «end-of-line spesialist” med over 30 års automasjonserfaring innen matindustrien, vil stå for leveranse av pakkemaskiner, etikettering, produktkontroll, og palletering av 15 produksjonslinjer.
Til pakking av produkter i forbrukerforpakning (F-pak), skal det leveres vertikalpakkemaskiner, dyptrekkere og toppforseglere. Til Distribusjonsforpakning (D-pak) leveres Wrap-around maskiner for kartonering av produktene. Pakkelinjene skal leveres med etikettkontroll, lekasjetester, sjekkvekt og metalldetektor/ røntgen.
Alle D-pak transporteres til ett felles palleteringsanlegg hvor det kommer ut ferdig paller med strekkfilm og etikett klargjort for distribusjon.

– Vi er stolte av å bli valgt av Norsk Kylling som leverandør til den nye fabrikken. Det viser at vi i Norge har kompetanse og teknologi til å levere løsninger til nymoderne fabrikk, som tilfredsstiller fremtidens krav, sier Salgsingeniør Tore Enes i Dynatec AS. Kontrakten er blant Dynatec AS største enkeltordre i Norge.

FAKTA ny fabrikk Norsk Kylling.
Maskiner og utstyr skal leveres gjennom 2020 frem mot planlagt oppstart av fabrikken i 2021
15 pakkelinjer
High-end utstyr med høy grad av automatisering
Fabrikken skal være innovativ med tanke på energiforbruk og bærekraft

Les mer
Vi er stolte av å bli valgt av Norsk KyllingKurt Pedersen, Dynatec AS
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kurt Pedersen
kurt.pedersen@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :
15
pakkelinjer