Kurt Pedersen i Dynatec AS og Nils Vikmark i Nortura AS

Da Norges største foredlingsbedrift for fjærfe, Nortura, skulle omstrukturere, skapte behovet for forskjellige NLP-kasser en real utfordring. Resultatet overrasket på mer enn effektiviteten!

Nortura i Hærland har de siste årene gjort betydelig utbygginger og moderniseringer. Etterspørselen etter det populære magre hvite kjøttet fra fjærfe tvang fram en omstrukturering for å få nok produkter raskt nok frem til forbruker. Valget falt på å bygge nytt slakteri på Hærland for å ta volumet etter det nedlagte slakteriet i Rakkestad. I denne prosessen ble det vedtatt å bytte ut sine egne Prior plastkasser med NLP-kasser for å kunne få mer volum av varer ut til butikk.

Med behov for ca 7000 kasser i timen, og i tillegg, to forskjellige størrelser, var utfordringer som logistikk og flyt til pakkelinjene en real utfordring. Leveransen skulle bestå av mottak av rene NLP-kasser på pall, depalletering, destacking og transport til 15 pakkelinjer. Operatør skulle fritt kunne velge høy eller lav kasse til hver enkelt pakkelinje. Etter at NLP-kasser var fylt, skulle de transporteres til felles palleteringsområde. Før palletering måtte 8 bøylelukkere få vendt bøylene på NLP-kassene til lukket posisjon for palletering. I sterk konkurranse med europeiske og norske aktører falt valget på Dynatec AS.

” Løsningen Dynatec kom med gjeldene bøylelukking av NLP-kassene var optimal” sier Prosessingeniør Nils Vikmark i Nortura, og fortsetter: ” I tillegg til at kapasiteten var ivaretatt og med mulighet for økning, var løsningen også plassbesparende.”

– Hvordan var prosessen videre da valget av Dynatec var tatt?
”Det var flere utfordringer for gjennomføring av et slikt komplekst transportanlegg” forteller Salgssjef Kurt Pedersen i Dynatec AS, og utdyper: ”Ordren kom 30. Juni 2014 og del 1 skulle være ferdig levert og igangkjørt 6. desember samme år. Samtidig som montasjeprosessen pågikk hadde Nortura full produksjon i lokalene. På den angitte tiden skulle alt fintegnes og godkjennes før 1,1 km SpanTech transportbaner, 124 SEW movigear motorer med desentralisert styring og 8 bøylelukkere produseres, monteres og programmeres for at alt skal kunne spille sammen i perfekt harmoni.”

– Har transportanlegget stått til forventningene?
”Ja absolutt” sier Nils Vikmark. ”Har ikke noe å utsette på transportanlegget. Tenk det at hele prosessen med flytting av slakteri til Hærland, det å samle pakkemaskinene, bytte til NLP-kasser og et meget avansert transportanlegg, som fletter det hele sammen, har gjort at tiden vi bruker på foredling av fjærfe er blitt kortere slik at kunden nå får ferskere kjøtt med lengre holdbarhet i butikk!” avslutter Nils Vikmark i Nortura smilende.

Les mer
Nært samarbeid og tett dialog har ført til meget gode løsningerNils Vikmark, Nortura AS
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kurt Pedersen
kurt.pedersen@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :
3
kylling i sekundet
7000
kasser i timen
1,1 km
transportbaner
8
bøylevendere