Vi leverer alt fra prototyper til serieproduserte deler

Vi har høy kompetanse innen CNC maskinering og 3D printing.

Det er stort fokus på utvikling av metoder for bearbeiding, spesielt av høyfaste legeringer og dette gjøres gjennom ulike former for dynamisk maskinering i kombinasjon med ulike smøremetoder og typer skjærende verktøy. Vi samarbeider med flere verktøy leverandører om testing av nye typer verktøy og med MasterCam i uttesting av nye programmoduler spesielt i forhold til dynamisk simultanmaskinering.

Les mer
Vi har bred erfaring med maskinering av mange ulike materialtyper, alt fra plast til høyfaste materialerHenning Finstad
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Henning Finstad
Mob: +47 97 76 44 32
henning.finstad@dynatecsmv.no
Jeg vil kontaktes :