Avansert robotverktøy depalleterer, åpner lokket, tømmer fisken ut av kassen, legger på lokket og sender eps-kassen til resirkulering

“Vi vil dere skal se på hygieniske baner til det nye lakseforedlings anlegget vårt på Husøy” lød forespørselen fra Brødrene Karlsen AS på Senja.

I det årets første høststorm er i ferd med å forlate Senja kommer vi til Flakstadvåg Laks AS på Senja, Norges første økologiske lakseoppdrett, for å se robotanlegget for palletering av fiskekasser. En smilende Ulf Lange tar varmt i mot oss og viser oss robotcella de har investert i.

– Hva var grunnen til at dere ville automatisere?”
“Her på Flakstadvåg Laks AS fyller vi inntil 1500 kasser med tilsammen 23 tonn laks om dagen. Det er meget tungt arbeid å stable fulle kasser med fisk på pall når det skal være 9 i høyden” forklarer Ulf Lange og fortsetter: “Det sier seg selv at det sliter på personalet.”

-Hvordan har arbeidsdagen blitt etter at robotanlegget kom på plass?
Ulf Lange tenker seg om før han smilende forteller:
“Jevnere dager for produksjon, mindre slit og fine dager på jobb for alle.” “På sikt vil vi se resultater på sykefraværet også, det er jeg sikker på,” utdyper han.

Da Flakstadvåg Laks AS skulle bestemme seg for å automatisere palleteringen falt valg av løsning på Dynatec AS, hvorfor?
“Vi ble tatt seriøst og løsningen var ideel for oss,” svarer Ulf Lange kjapt. Dynatec AS er en totalleverandør med over 28 års erfaring av automasjons- og produksjonsløsninger for matindustrien. Selger, Tore Enes i Dynatec AS forklarer: “HMS er en viktig del av alle løsninger vi utvikler. For en bedrift som leverer 5,5 000 tonn fisk i året blir det stor belastning på personale ved manuell palletering.”

Hvilke utfordringer støtet Dynatec AS på?
“Plassmangel var den største utfordringen, men det løste vi sammen med kunden.” sier Tore Enes i Dynatec AS.

-Hvordan har samarbeidet vært?
“ Det har vært positivt, og vi skal automatisere mer” kommer det kjapt fra Ulf Lange. “Ja absolutt positivt! Og ikke minst lærerikt for oss” avslutter Tore Enes.

Etter det positive møtet med Flakstadvåg Laks AS gikk ferden til Husøy på Senja hvor Brødrene Karlsen AS sitt nye topp moderne fiskeforedlingsbedrift ligger. Vi merker igjen den Nord Norske vennligheten da Produksjonssjef Kjetil Hansen i Brødrene Karlsen AS tar imot oss. Tredje generasjonsbedriften Brødrene Karlsen AS er midt i en utbygging av foredlingsanlegget og forventes ferdigstilt høsten 2016. Selve filletering- og pakkelinjen er allerede ferdig og her står allerede roboten for depalletering av fiskekasser og jobber for fullt.

-Hvordan kom dere på at dere skulle automatisere depalleteringen?
“ Vi tenker automasjon hele veien vi nå som vi bygger nytt foredlingsanlegg,” smiler Kjetil Hansen, og fortsetter: “Men vi så på en mer tungvint løsning som fortsatt krevde den tunge, fysiske jobben med å tømme kassene for hånd. Det var Dynatec AS som sa det lot seg gjøre med robot.”  Tore Enes i Dynatec AS ler: “ Ja vi tilbydde i utgangspunktet våre nyutviklede hygienebaner, og ble bedt om løsningsforslag for tømming av fiskekasser.”

-Hadde dere gjort noe lignende tidligere?
“Vi har levert mange robotanlegg for depalletering, men ikke utviklet så spesielt verktøy for eps-kasser før,” forteller Tore Enes. “ Robotverktøyet skulle ha flere funksjoner og jobbe raskest mulig. For at syklustider skulle kunne holdes måtte vi tenke “In-tool-processing”, altså at robotverktøyet gjør en jobb mens det allerede gjør en annen jobb.”

-Hva gjør robotanlegget?
Engasjert tar Tore Enes i Dynatec AS ordet og forklarer: “Først tar roboten fiskekassen fra pall, fører den over til en rist for siling av is, hvor robotverktøyet løfter av lokket og tømmer kassen med fersk fisk og is. Deretter legger robotverktøyet på lokket og plasserer fiskekassen på transportbånd til resirkulering. Når pallen er tom for fiskekasser tar roboten tompallen og stabler pallene før den begynner på nytt.” “Robotanlegget bare fungerer,” sier en fornøyd Kjetil Hansen. Videre forsvinner laksen inn i hygienisk sone til foredling. Laksehodet blir frigjort fra kroppen, skinn og ben fjernet og laksesidene blir delt opp til filleter i passe størrelse. Deretter porsjonspakkes de før de blir fryst, pakket og sendt til kunden.

18 tonn foredlet fisk om dagen, hvor blir laksen levert?
“95% går til USA, mens avkapp som hode, ryggen med beina og avskåret ryggfinne er populært i Asia,” avslører Kjetil Hansen.

-Hva har gevinsten vært med investeringen?
“Vi sparer 1-2 årsverk, men HMS-faktoren vil på sikt slå inn og gi lavere sykefravær,”  sier Kjetil Hansen, “Men det viktigste er mer fornøyde medarbeidere. De 18 tonn med laks som blir foredlet om dagen her på Husøy, kommer nå automatisk på båndet inn til foredling. Jevnere flyt i produksjonen og ikke minst ingen utslitte ansatte.”

-Er du fornøyd med resultatet?
“Jeg er veldig fornøyd med Dynatec AS og løsningene de har kommet opp med. Installeringen gikk bra. De løste problemer som dukket opp underveis og resultatet ble meget bra. Hygienebanene er meget enkle å rengjøre og fungerer etter boka. Robotanlegget er optimalt!” avslutter Produksjonssjef hos Brødrene Karlsen AS, Kjetil Hansen.

“Det er en fryd å være leverandør for aktører som Brødrene Karlsen AS,” tilføyer Tore Enes i Dynatec AS og avslutter, “ For å levere best mulig løsning krever det at informasjonsflyten i starfasen er god, der har Brødrene Karlsen AS vært proffe. Slik lukes problemer ut tidlig og leveransen blir bra.” Mindre slit for personalet og jevnere flyt i produksjonen er resultatet av investeringene for begge Brødrene Karlsen AS eide selskapene. Både Flakstadvåg Laks AS og Brødrene Karlsen AS på Husøy, er sikre på at de vil fortsette investere for en enda mer strømlinjeformet og enklere hverdag.

Les mer
Vi sparer 1-2 årsverk, men HMS-faktoren vil på sikt slå inn og gi lavere sykefraværProduksjonssjef Kjetil Hansen
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Palletering og depalletering av eps-kasser
Jeg vil kontaktes :
23 tonn
laks om dagen
2
årsverk spart
1500
kasser om dagen
HMS
redusert sykefravær