I tillegg til måling, kontroll og dokumentasjon av egenproduserte deler, tilbyr vi oppmåling og konstruksjon av komponenter som mangler tegningsunderlag (Reverse Engineering).

Dynatec SMV måler hardhet, overflatefinhet, profil, shore og dimensjoner, også på deler som ikke er produsert av oss.

Ved tilfeller hvor reservedeler ikke lenger kan skaffes, genererer vi nye modeller for produksjon på basis av eksisterende eller skadet del slik at kunden raskest mulig får problemet løst. Samme teknologi brukes for modifikasjon og forbedring av deler uten eksisterende produksjonsunderlag.

Vi leverer nødvendig dokumentasjon, som målerapporter, materialsertifikater, samsvarserklæringer osv. når det er påkrevd.

Les mer
Målet = Kvalitet!Henning Finstad