Egenutviklet eskereiser for pakking av himlingsplater for Glava AS

Dynatec jobber både med utvikling av spesialløsninger tilpasset konkrete kundeutfordringer og generelle produktutviklings og produktforbedrings prosjekter.

I alle kundetilpassede leveranser er det viktig å forstå kundens problem. I våre utviklingsprosjekter ønsker vi derfor å involvere de ulike kompetansene i kundens organisasjon og få så mye som mulig av denne kompetansen inn i løsningen. Dette gjelder både personell som jobber med produksjon og vedlikehold, men også rengjøring og alle grensesnitt som går inn imot leveransen som økonomisystem og logistikk der det er relevant. Når det implementeres enn ny løsning er det viktig å forstå alle deler av dagens system for å ivareta alle funksjoner også manuelle uuttalte kvalitetssikringsrutiner som er implementert i en løsning med lavere automasjonsgrad.

Vår filosofi er å minimere risiko for både kunden og prosjektet generelt ved å tidlig identifisere hva som er unikt kundeproblem og hva som kan løses med standardiserte løsninger. Vi løser da problemet så langt som mulig med standardiserte uttestede løsninger og utvikler det ekstra som er nødvendig for å løse kundens konkrete oppgave. Ved å tidlig identifisere hva som må utvikles kan testing av denne delen starte tidligere i prosjektet og få anledning til å modne lengre før løsningen skal implementeres i leveransen og settes i kundens produksjon.

I våre utviklingsløp jobber vi både med samarbeidspartnere i inn og utland innen universitets og instituttsektoren samt våre leverandører.

Les mer
I våre utviklingsprosjekter involverer vi de ulike kompetansene i kundens organisasjon for å få så mye som mulig av denne kompetansen inn i løsningen.Werner Filtvedt
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Dr. Werner Filtvedt
Mob: +47 91 61 60 63
werner.filtvedt@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :

DYNATEC AS

Rakkestadveien 1, N-1814 Askim, Norge

Tlf: +47 69 83 80 10

dynatec@dynatec.no

DYNATEC Engineering AS

Rakkestadveien 1, N-1814 Askim, Norge

Tlf: +47 69 83 80 10

dynatec@dynatec.no

Dynatec Engineering AS