Kjølespiral fra Tecnopool

Der det er nødvendig med kjøling eller frys av produkter er det avgjørende hvilken teknikk som benyttes for å bevare best mulig kvalitet på produktet.

Vi leverer kjøle- og frysespiraler der tradisjonell trommelløsning er erstattet med driftssikker direktedrift av båndet.

Systemets fleksibilitet muliggjør tilpasning til eksisterende produksjonslinjer så vel som til nye/endrede krav til produksjonen. Tilpassede løsninger for inn- og utmating sikrer optimal utnyttelse av installasjonen.

Les mer
Riktig kjøling har alt å si for kvaliteten på sluttproduktetKurt Pedersen
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kurt Pedersen
kurt.pedersen@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :

DYNATEC AS

Rakkestadveien 1, N-1814 Askim, Norge

Tlf: +47 69 83 80 10

dynatec@dynatec.no