Vi håndterer pappesker i alle formater

Effektivisering av din pakkeprosess er nøkkelen til lønnsomhet, og DYNATEC har automatisert pakking i esker i flere tiår.

Den erfaringen vi har bygget opp bruker vi i tilnærmingen til alle våre kunder. Dermed kan vi levere tidsriktige, og driftssikre løsninger som øker våre kundres lønnsomhet.
For å være helt i front innenfor dette fagfeltet trenger vi sterke partnere, derfor har DYNATEC inngått i et partnerskap med Stora Enso, en Svensk/Finsk produsent av bølge-papp og solid-papp. I samarbeid med dem kan vi sette våre kunders produkt og lønnsomhet i første rekke. Det innebærer design av kostnadseffektive esker og moderne maskiner for å pakke dine produkter i esken. DYNATEC kan bistå i utvikling og design av D-pakk der vi setter behovet for billig emballasje, brukervennlig emballasje og driftssikre maskinløsninger i en sammenheng.
DYNATEC leverer komplette pakkelinjer for esker med reising, fylling, produktkontroll, palletering, lager og distribusjonsløsninger.

Sjaktelreisere:
Reiser opp en forlimt eske automatisk, enten med tape eller lim.
Stor fleksibilitet, kort omstilling lav innkjøpspris er fordeler med en slik løsning.

Wraparond maskin:
Dette er en alt i ett maskin som tar i mot produktet, bretter esken rundt produktet å sender ferdig limt eske ut igjen.

Fordeler med en slik løsning er:
• Kompakt maskin.
• Fleksibel
• Alt i ett
• Helautomatisk pakking.
• Billig wellpapp

Topploading:
Her bruker vi en eskereiser som reiser opp en eske. Esken transporteres deretter inn i en robotcelle og roboten pakker produktet ned i esken fra toppen. Deretter går den fulle esken gjennom en lukker som taper eller limer igjen lokket.

Sideloading/sleevs:
Dette er en maskin som kan laste produktet inn fra siden av esken. Esken er gjerne forlimt som en sjaktel, deretter plasseres den inn mellom medbringere med siden åpen. Produktet skyves så inn fra siden, før esken limes igjen.
Det som skiller disse metodene er gjerne eskeformater, kapasiteter, plass og pris. Alle har sine fordeler og ulemper, men det du kan være sikke på som kunde er at vi velger den løsningen som er best tilpasset dine behov.

Les mer
Hos oss blir alt pakket og klartKurt Pedersen
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Kurt Pedersen
kurt.pedersen@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :