Robot depalleterer og tømmer eps-kasser med laks hos Brødrene Karlsen AS

Vi leverer interntransport, pakkeløsninger, automasjon, palletering, produktkontroll og en hel rekke andre produkter. Vi identifiserer mulighetene, og ser til at våre leveranser er hygienisk designet slik at dagens krav til rengjøring oppfylles.

Dynatec AS har vært en ledende aktør innen automasjon og innovative løsninger for næringsmiddelindustrien i snart 30 år. Vår erfaring bruker vi til å øke kundens konkurransekraft også innen fiskeindustrien. Vi har blant annet utviklet depalleteringsenhet for eps-kasser med fisk og robotverktøy for automatisk ilegg av laksefilet i dyptrekker/skålforsegler.

Les mer
Vi øker din konkurransekraft med våre innovative automasjonsløsningerTore Enes
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Fisk
Jeg vil kontaktes :

Kurt Pedersen

Mob: +47 48 23 65 62

kurt.pedersen@dynatec.no

Salgssjef

Kim Erik Schaanning

+47 48 02 06 28

kim.Schaanning@dynatec.no

Salgsingeniør