Styrkeberegning av gripeverktøy for laksefilet

Vårt mål er å ligge i forkant av markedsbehovene og hele tiden utvikle løsninger som kan hjelpe våre kunder til økt lønnsomhet og lavere belastning for personell.

Samtidig er det viktig for oss å jobbe med utvikling av våre egne prosesser og rutiner samt kompetanse, for å kunne levere forutsigbar høy og konkurransedyktig kvalitet på våre produkter og tjenester til alle våre eksisterende og nye kunder.

Vi har både langsiktige forskningsløp i samarbeid med universitetsmiljøene og instituttsektoren og rettede satsninger mot spesifikke problemstillinger og behov. Noen eksempler på langsiktige satsninger er deltagelse i KPN prosjekter innen robotisering og sensorteknologi i matindustrien som iProcess deltagelse i Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Kompetanse Prosjekter for Næringslivet (KPN) innen blant annet batteriteknologi.

Innen mer fokuserte forskningsprosjekter er Innovasjons Næringslivsprosjekter (IPN) innen reaktorteknologi og industriell prosess og varmebehandling, samt utvikling av nanomaterialer blant annent til bruk i neste generasjons lithium ione batterier. Vi samarbeider med blant annet IFE, UiO, NMBU, NTNU, HiOA og Teknologisk institutt og Sintef.

Innen materialteknologi har vi innovasjonsprosjekter rettet mot utvikling av blant annet høybelastede kompaktgirkasser for bruk i offshore. Vi jobber også i samarbeid med MasterCam innen betatesting av ny software til bruk for ulike former for CNC maskinering og uttesting av nye bearbeidings verktøy og metoder i samarbeid med blant annet Sandvig.

Les mer
Systematisk innhenting av alle nødvendige data for problemstillingen som skal løses er en avgjørende forutsetning for et vellykket utviklingsprosjektJosef Filtvedt
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Josef Filtvedt
Josef.filtvedt@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :