Her er et bakeri

Skillet mellom en god og en dårlig planlagt fabrikk kan være skillet mellom en god og en dårlig økonomi. Med produktet i fokus finner vi en fremtidsrettet løsning i samarbeid med kunden.

En fabrikk må planlegges ut fra produktene den skal produsere i nå tid og i fremtid, og den produksjonstakten man sikter mot. Vårt fabrikkplanleggingsteam begynner derfor med produktene, registrere produkt og prosessdata samt kapasiteter.
Tilgjengelig produksjonsarealer og volumer måles opp. Eksisterende bygg kan 3D-scannes for nøyaktig registrering av maskiner og lokaler, mens ved nybygg samarbeider vi med arkitekter eller entreprenører.
Råvareflyt, emballasjeflyt, logistikk for varer veies opp mot tilgang for operatører til maskiner. Arbeidsstasjoner utformes ergonomisk så operatørenes belasting minimeres, og effektiviteten optimeres. Automasjonsgrad vektes opp mot kost/nytte.

Les mer
Vår ambisjon er å overgå kundens ønskerLars Petter Vanem
Ta kontakt for mer info om dette anlegget :
Lars Petter Vanem
lars.vanem@dynatec.no
Jeg vil kontaktes :