Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis

Dynatec er en langsiktig og solid maskinleverandør til industrien i Norge og Sverige, med faglig dyktig, ambisiøs og ærlig som grunnverdier. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv med trygge rammer for ansatte, utvikling av den enkelte og selskapets kunnskap og en åpen bedriftskultur. Vi skal ha høy etisk standard i all vår forretningsvirksomhet og alle våre innkjøp.

Vår visjon er «Sammen gjør vi en forskjell» og alt vi gjør skal kjennetegnes av langsiktighet og bærekraft. Dynatec jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og vi har derfor utarbeidet disse retningslinjene.

Våre leverandører og samarbeidspartnere kan forvente av oss at vi samarbeider for etterlevelse av kravene i dette dokumentet. Retningslinjene bygger på FNs bærekrafts mål med hovedfokus på noen av målene.

Du kan lese hele vår bærekraftsrapport i en nedlastbar .pdf her.